Penostek - granulowane szkło piankowe o wyjątkowych właściwościach. Jest to porowaty nieorganiczny materiał o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Penostek ma formę kulistą której wielkość może wynosić od ułamków milimetra do kilku centymetrów w zależności od tego gdzie produkt ma zostać zastosowany. Penostek ze względu na specyfikę struktury porów oraz składu fazowego jest najbardziej efektywnym spośród znanych lekkich wypełniaczy. Jednolitość poszczególnych granulek i ich struktura powoduje, że granulowane szkło piankowe dzięki swoim zaletom znacznie przewyższa pozostałe izolatory cieplne.

 

Zalety Penostek:

 

Przewodność cieplna:

Niską przewodność cieplną granulowane szkło piankowe zawdzięcza swojej strukturze. Zamknięte komórki środowiska gazowego rozdzielone są cienkimi błonami szkła. Dzięki temu przedoność cieplna szkła piankowego mieści się w ramach 0,06 - 0,07 W/mK.

 

Wytrzymałość:

Wysoka wytrzymałość szkła piankowego mieści się w przedziale od 1,2-2,2 MPa, rzy czym charakterystyki wytrzymałości nie zmieniają się z upływem czasu i nie pogarszają się przy całkowitym nasyceniu wodą.

 

Ogniotrwałość:

Szkło piankowe jest materiałem niepalnym, nie wydziela gazów i pary podczas ogrzewania. W swojej strukturze chemicznej jest niczym więcej niż silikatowym szkłem spienionym, składającym się ze stopionej masy wyższych tlenków, a jak wiadomo wyższe tlenki nie utleniają się, nie palą i nei zapalają się. Temperatura stosowania szkła piankowego mieści się w ramach od -200 0C do +600 0C.

 

Wodoszczelność:

Szkło spienione to materiał składający się z hermetycznie zamkniętych szklanych kmórek. Wchłanianie przez szkło spienione wody, przy zanurzeniu go w płynie nie przekracza 10% ogólnej objętności materiału. Jest to uwarunkowane nagromadzeniem wilgoci w warstwie powierzchniowej zniszczonych komórek i nie wzrasta z biegiem czasu. Przy pełnym nasyceniu szkła piankowego wodą nie traci ono swoich właściwości, tak termofizycznych jak i wytrzymałościowych.

 

Chemiczna i bilogiczna wytrzymałość:

Szkło piankowe jest odporne na działanie wszystkich substancji chemicznych oraz organicznej i nieorganicznej przyrody (wyjątkiem jest kwas fluorytowy wykorzystywany przy wytrawianiu szkła). Namacalnym potwierdzeniem tego jest fakt, że w chemicznym laboratorium pojemniki do odczynników chemicznych zrobione są ze szkła. Szkło spienione nie podlega również biologicznemu oddziaływaniu. Jest odporne na rozkład oraz na działanie wszelkich aktywnych form biologicznych.

 

Ekologiczne bezpieczeństwo:

Szkło spienione jest nieorganicznym materiałem, w swoim składzie chemicznym podobnym do materiału wyjsciowgo - zwykłego szkła. Podczas stosowania nie wydzielają się żadne szkodliwe substancje, co świadczy o jego wysokim ekologicznym i sanitarnym bezpieczeństwie.

 

Trwałość:

Długotrwały termin eksploatacji szkła spienionego wynika z wodoszczelności komórek szkła. Dzięki temu materiał nie wchłania pary i wilgoci, zachowuje swoją izolację oraz wytrzymałość przez cały okres eksploatacji budynku, co zostało potwierdzone eksperymentalnymi badaniami obiektów, ocieplanych szkłem piankowym ponad 50 lat temu. Połączenie tych wszystkich waściwości pozwala nam powiedzieć, że szkło spienione - to uniwersalny termoizolacyjny materiał, łączący przewodzenie ciepła z wysoką wytrzymałością, absolutną niepalność i wysoką ognioodporność, ekologię i brak nasiąklowości. To pozwala stosować je we wszystkich gałęziach budownictwa i przemysłu, gdzie jest konieczna wysokiej jakości i długotrwała termoizolacja.

Dostępne granulki:

  • 0-5 mm
  • 5-10 mm
  • 10-20 mm

 

Opakowania:

typu big-bag

karta techniczna