Betony przemysłowe

Gruntofol

Drobnocząsteczkowy grunt akrylowy

Jednorodna, rzadka ciecz koloru mlecznobiałego składającego się z dyspersji kopolimerów akrylowych z dodatkami uszlachetniającymi. Naniesiona na chłonne i porowate podłoża mineralne lub drewniane wnika głęboko w pory powodując ich wstępną hydrofobizację, wzmacnia ich strukturę i tworzy na nich cienką, bardzo silnie z nimi związaną powłokę. Uzyskuje się przez to wzrost przyczepności wszelkich następnych nanoszonych na nią powłok. Nie zawiera żadnych związków organicznych. Jest wyrobem ekologicznym, który nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony jest do wzmacniania podłoża, jego hydrofobizacji, związania luźnych cząstek, wzrostu przyczepności właściwej warstwy hydroizolacyjnej wykonanej z folii dyspersyjnych Izofol, oraz zapraw mineralnych Cemizol 2EP i Cemizol 2EN.

Typowe podłoża wymagające gruntowania przy pomocy Gruntofolu to beton, beton komórkowy, tynki cementowe, płyty gips-karton, drewno, płyty z materiałów drewnopochodnych i inne podłoża chłonne.

Może być stosowany na suche i wilgotne podłoża. Produkt może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nowe tynki, betony i inne podłoża mineralne powinny być związane i wysezonowane. Stare, luźne warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się należy usunąć. Jeżeli powierzchnia wymaga wyrównania ubytki, nierówności uzupełnić zaprawą mineralną w zależności od rodzaju podłoża.

Gruntofol starannie wymieszać w pojemniku. Preparat nakłada się na podłoże przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego najczęściej jednokrotnie. Jednak w przypadku podłoży szczególnie chłonnych zaleca się operację gruntowania przeprowadzić dwukrotnie, przy czym pierwszą warstwę wykonujemy Gruntofolem rozcieńczonym wodą w stosunku 1: 1. Po takiej operacji podłoże jest już zhydrofobizowane. Po wyschnięciu, na tak przygotowane podłoże nakładamy właściwą warstwę hydroizolacji.

Prace z użyciem preparatu Gruntofol należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C.