Betony lekkie

Astra Penostek

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Penostek – granulowane szkło piankowe o wyjątkowych właściwościach. Jest to porowaty, nieorganiczny materiał o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Penostek ma formę kulistą, której wielkość może wynosić od ułamków milimetra do kilku centymetrów w zależności od tego gdzie produkt ma zostać zastosowany. Penostek ze względu na specyfikę struktury porów oraz składu fazowego jest najbardziej efektywnym spośród znanych lekkich wypełniaczy. Jednolitość poszczególnych granulek i ich struktura powoduje, że granulowane szkło piankowe dzięki swoim zaletom znacznie przewyższa pozostałe izolatory cieplne.

FRAKCJE GRANULATU

Penostek produkowany jest w sześciu frakcjach:
0,25-0,5 mm 0,5-1 mm
1-2 mm 2-4 mm
4-8 mm 8-16 mm

PROCES PRODUKCJI

Technologia produkcji szkła piankowego wygląda następująco: na początku szklaną stłuczkę rozdrabnia się do wielkości cząstek poniżej milimetra. W kolejnym etapie mieli się otrzymaną stłuczkę w celu uzyskania proszku szklanego o wymaganej strukturze. Następnie drobno zmielony szklany proszek miesza się ze środkiem spieniającym, w wyniku czego otrzymuje się szklane granulki, które następnie poddaje się ogrzewaniu w specjalnym piecu. W temperaturze ok. 900ºC następuje ich spienienie i spieczenie. Po schłodzeniu otrzymany granulat jest separowany na frakcje ze względu na wielkość ziarna i pakowany.

ZALETY

 • Ekstremalnie niski ciężar i wysoka wytrzymałość
  Ciężar szkła piankowego to tylko 150-350 kg/m3. Jest to materiał kilkanaście razy lżejszy od tradycyjnych kruszyw i wypełniaczy. Sprawia, to że Penostek znajduje szerokie zastosowanie jako lekkie kruszywo do betonów, tynków i zapraw oraz jako sypki termoizolujący wypełniacz.
  Wysoka wytrzymałość szkła piankowego mieści się w przedziale od 1,2-2,5 MPa, przy czym charakterystyki wytrzymałości nie zmieniają się z upływem czasu i nie pogarszają się przy całkowitym nasyceniu wodą.
 • Znakomite właściwości termoizolacyjne
  Niską przewodność cieplną granulowane szkło piankowe zawdzięcza swojej strukturze. Zamknięte komórki środowiska gazowego rozdzielone są cienkimi błonami szkła. Dzięki temu przewodność cieplna szkła piankowego mieści się w ramach 0,06-0,07 W/mK.
 • Doskonała absorpcja dźwięku
  Penostek jest produktem świetnie chłonącym dźwięk. Dzięki kulistej, przestrzennej strukturze zróżnicowanych wielkościowo porów, jest w stanie absorbować wszelkie generowane fale dźwiękowe.
 • Ogniotrwałość
  Szkło piankowe jest materiałem niepalnym, nie wydziela gazów i pary podczas ogrzewania. W swojej strukturze chemicznej jest niczym więcej niż silikatowym szkłem spienionym, składającym się ze stopionej masy wyższych tlenków, a jak wiadomo wyższe tlenki nie utleniają się, nie palą i nie zapalają. Temperatura stosowania szkła piankowego mieści się w ramach od -200 °C do +600 °C. Pod względem niepalności materiał zakwalifikowany jest do klasy palności materiałów budowlanych A1 – wg normy EN 13055-1.
 • Wodoszczelność
  Szkło spienione Penostek to materiał składający się z hermetycznie zamkniętych szklanych komórek. Wchłanianie przez szkło spienione wody, przy zanurzeniu go w płynie nie przekracza 10% ogólnej objętości materiału. Jest to uwarunkowane nagromadzeniem wilgoci w warstwie powierzchniowej zniszczonych komórek i nie wzrasta z biegiem czasu. Przy pełnym nasyceniu szkła piankowego wodą nie traci ono swoich właściwości, tak termofizycznych jak i wytrzymałościowych.
 • Chemiczna i biologiczna wytrzymałość
  Szkło piankowe jest odporne na działanie wszystkich substancji chemicznych oraz organicznej i nieorganicznej przyrody (wyjątkiem jest kwas fluorytowy wykorzystywany przy wytrawianiu szkła). Namacalnym potwierdzeniem tego jest fakt, że w chemicznym laboratorium pojemniki do odczynników chemicznych zrobione są ze szkła. Penostek nie podlega również biologicznemu oddziaływaniu. Jest odporny na rozkład oraz na działanie wszelkich aktywnych form biologicznych.
 • Ekologiczne bezpieczeństwo
  Szkło spienione jest nieorganicznym materiałem, w swoim składzie chemicznym podobnym do materiału wyjściowego – zwykłego szkła. Podczas stosowania nie wydzielają się żadne szkodliwe substancje, co świadczy o jego wysokim ekologicznym i sanitarnym bezpieczeństwie.
 • Wysoka trwałość i odporność w czasie
  Długotrwały termin eksploatacji szkła spienionego Penostek wynika z wodoszczelności komórek szkła. Dzięki temu materiał nie wchłania pary i wilgoci, zachowuje swoją izolację oraz wytrzymałość przez cały okres eksploatacji, co zostało potwierdzone eksperymentalnymi badaniami obiektów, ocieplanych szkłem piankowym ponad 50 lat temu.

ZASTOSOWANIE

Połączenie wszystkich właściwości pozwala na stwierdzenie, że granulowane szkło spienione Penostek – to uniwersalny termoizolacyjny materiał, łączący przewodzenie ciepła z wysoką wytrzymałością, absolutną niepalność i wysoką ognioodporność, ekologię i odporność środowiskową. To pozwala stosować je we wszystkich gałęziach budownictwa i przemysłu.

Betony lekkie

Penostek pomimo swej lekkości jest wytrzymałym materiałem konstrukcyjnym. Zastosowany jako lekkie kruszywo do produkcji lekkich betonów (ciężar od 800 do 1800 kg/m3) wpływa w znaczący sposób na odciążenie elementu konstrukcji lub betonowego wyrobu budowlanego.
Porowata struktura szkła piankowego powoduje, że wykonane elementy uzyskują znakomite wartości izolacyjności termicznej, akustycznej i ogniowej bez użycia dodatkowych materiałów, a także bez obniżenia parametrów wytrzymałościowych. Jednocześnie wykonane elementy są odporne na chemiczną i biologiczną agresję środowiskową.

Obszary zastosowań:

 • Elementy prefabrykowane (ściany, stropy, dachy, schody, piwnice, zbiorniki, bloczki)
 • Elementy wykonywane na budowie (ściany, stropy, płyty fundamentowe)
 • Elementy małej architektury
 • Elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz

Wypełnienia

Granulowane szkło piankowe Penostek również bardzo dobrze sprawdza się, jako materiał izolacyjny używany do wypełniania różnego rodzaju pustek. W zależności od miejsca stosuje się zasypy luźne lub lekkie wypełnienia z Penosteka związanego lepiszczem cementowym lub żywicznym. Ze względu na niski ciężar takie wypełnienia mogą być stosowane w miejscach o ograniczonej nośności – na jastrychach, starych stropach, tarasach czy płaskich dachach. Dodatkowym atutem wypełnień z Penosteka jest jego odporność temperaturowa, trwałość w czasie oraz odporność na czynniki biologiczne (grzyby, pleśnie, gryzonie).

Obszary zastosowań:

 • Lekkie podkłady na bazie żywic (dachy płaskie, tarasy, balkony)
 • Lekkie wylewki cementowe (dachy, stropy, podkłady podłogowe, tarasy, balkony)
 • Luźne wypełnienia izolacyjne (stropy, dachy, stropodachy, zbiorniki przydomowe na gaz płynny, zbiorniki buforowe na energię odnawialną)

Panele i okładziny

Zastosowanie granulowanego szkła piankowego do produkcji różnego rodzaju płyt, paneli i okładzin wpływa w znaczący sposób na obniżenie kosztów (mniejsze zużycie spoiwa) oraz redukcję ciężaru wykonywanych elementów. Znakomite parametry akustyczne Penosteku sprawiają, że jest to idealny materiał do produkcji dźwiękochłonnych płyt fasadowych oraz lekkich płyt wykorzystywanych do zabudowy wnętrz sal konferencyjnych i muzycznych. Elementy wykonane na bazie granulowanego szkła piankowego są łatwe w obróbce (przycinanie, wycinanie otworów, etc.). Dodatkową zaletą, jest wspomniana wcześniej, odporność temperaturowa oraz odporność na czynniki biologiczne (grzyby, pleśnie, gryzonie).

Obszary zastosowań:

 • Okładziny i panele ścienne i sufitowe (hole, sale konferencyjne, muzyczne)
 • Elementy fasad budynków
 • Sztukaterie

Suche zaprawy i produkty chemii budowlanej

Granulowane szkło piankowe Penostek, dzięki swym unikalnym właściwościom, znajduje również szereg zastosowań w produkcji różnego rodzaju suchych zapraw i produktów chemii budowlanej. Jako bardzo lekki wypełniacz (150-350 kg/m3) Penostek wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie ciężaru gotowego kleju do płytek czy tynku. Kulisty kształt ziaren sprawia, że wzrasta urabialność wyrobu. Kleje, tynki i zaprawy bardzo łatwo się miesza, a nakładanie czy zacieranie nie sprawia większych trudności.
Niska wartość modułu sprężystości (< 2000 N/mm2) sprawia, że uzyskuje się nisko skurczowe masy, co jest szczególnie ważne w silnie izolujących zaprawach murarskich oraz w termoizolacyjnych systemach kompozytowych.
Zastosowanie szkła piankowego pozwala na znaczące podniesienie parametrów izolacji termicznej i absorpcji dźwiękowej układanych warstw. Jednowarstwowe wyprawy, a także warstwy wykańczające za pomocą dodatku Penosteku mogą być formowane tak, aby wartości współczynnika λ lokowały się poniżej 0,1 W/(mK).
Dzięki zastosowaniu granulowanego szkła piankowego uzyskuje się kleje bardzo trwałe, odporne na wpływy statyczne, dynamiczne, chemiczne oraz biologiczne. Jest to szczególnie ważne przy układaniu twardych nawierzchni w miejscach o specjalnych wymaganiach: wysokiej odporności na ścieranie, dużych wahaniach temperaturowych, odporności na wilgoć oraz wpływ substancji chemicznych.

Obszary zastosowań:

 • Tynki, zaprawy murarskie, kleje
 • Mieszanki i zaprawy wyrównujące, wylewki samopoziomujące

Opakowanie

Dostępne FRAKCJE

0,25-0,5 mm

0,5-1 mm

1-2 mm

2-4 mm

4-8 mm

OpakowaniA

Worki 50 l / Big-Bagi 1,5 m3

Worki 50 l / Big-Bagi 1,5 m3

Worki 50 l / Big-Bagi 1,5 m3

Worki 100 l / Big-Bagi 1,5 m3

Worki 100 l / Big-Bagi 1,5 m3