Betony przemysłowe

Astra Polyex Mesh 2000 – włókna polimerowe

Włókna polimerowe do optymalnej kontroli skurczu i poprawy właściwości wytrzymałościowych betonu.

Efektywność zbrojenia

Włókna Polyex Mesh (1m3 - 2kg/m3)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Astra Polyex Mesh 2000® – włókna polimerowe przeznaczone do zbrojenia betonu. Stanowią współczesną alternatywę dla rozproszonego zbrojenia stalowego oraz siatek stalowych.
Włókna Astra Polyex Mesh 2000® produkuje się w 100% z czystych kopolimerowych (poliolefina) skręconych wiązek włókien typu multifilamentowych. Taki typ włókien zapewnia wygodne dozowanie, mieszanie i równomierne rozprowadzenie w matrycy cementowej. Włókna Polyex Mesh 2000® produkowane są w długościach 24, 38 i 54 mm. Dzięki swym właściwościom włókna Polyex Mesh 2000® przejmują maksimum energii pękania, co stanowi wskaźnik wytrzymałości i jest miarą efektywności zbrojenia rozproszonego.
Włókna Astra Polyex Mesh 2000® już przy niskim dozowaniu zapewniają redukcję stosowania stali do wszystkich betonowych płyt na gruncie i elementów prefabrykowanych. Długość włókien jest idealna również dla cienkich, prefabrykowanych elementów ściennych. Poprawiają właściwości architektoniczne i użytkowe betonu oraz zwiększają jego wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu.
Przy zachowaniu odpowiednich proporcji włókien w objętości betonu zbrojenie rozproszone Polyex Mesh 2000® pod wieloma względami przewyższa rozproszone zbrojenie stalowe w postaci włókien stalowych. Ponadto włókien Polyex Mesh 2000® dozuje się średnio 10-krotnie mniej niż tradycyjnych włókien stalowych.

 

Parametr Typ włókna
Włókna stalowe Syntetyczne (polimerowe) Astra Polyex Mesh 2000
Rodzaj włókna 35/0,7 35/0,8 35/1,0 50/0,6 50/0,8 50/1,0 60/0,8 60/1,05 54 mm 38 mm
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 650-750 650-750
Długość mm 35 35 35 50 50 50 60 60 54 38
Średnica mm 0,7 0,8 1,0 0,6 0,8 1,0 0,75 1,0 0,45 0,45
Smukłość l/d 50 44 35 83 63 50 80 60 120 84
Ilość szt/kg 9300 7100 4500 8900 5000 3200 4600 2700 110 000 156 000
Długość sumaryczna mb/kg 325 248 158 445 250 160 276 162 5940 5928
Dozowanie kg/m3 25 25 25 25 25 25 25 25 2 2
Długość sumaryczna zbrojenia (m) 8125 6200 3950 11125 6250 4000 6900 4050 11880 11825

ZASTOSOWANIE

Zastosowanie włókien Astra Polyex Mesh 2000® pozwala na optymalizację kontroli skurczu betonu zarówno w stanie plastycznym (dzięki mikrowłóknom), jak i betonu stwardniałego (zasługa makrowłókien). Włókna Astra Polyex Mesh 2000® przeznaczone są do stosowania we wszystkich rodzajach betonów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych, w dowolnej klasie wytrzymałości, w tym w betonach natryskowych, monolitycznych wylewkach na podłożu naturalnym, betonach posadzek przemysłowych i mieszkaniowych, elementach prefabrykowanych (koryta, systemy odwodnieni, zbiorniki, baseny, elementy ścienne, etc.) oraz w innych zastosowaniach spoiw cementowych (redukcja rys i mikrorys).

 • Budownictwo przemysłowe: prefabrykaty, posadzki i nawierzchnie przemysłowe, posadzki poddawane dużym obciążeniom dynamicznym, posadzki w chłodniach, oczyszczalnie ścieków
 • Budownictwo drogowe: mosty, wiadukty, nawierzchnie drogowe, parkingi, place składowe i manewrowe, betony natryskowe
 • Budownictwo hydrotechniczne: nawierzchnie i place składowe terminali kontenerowych, nabrzeża, falochrony, gwiazdobloki
 • Budownictwo podziemne: tunele, metra, przemysł górniczy

Włókna Astra Polyex Mesh 2000® charakteryzują się możliwością wysokiego dozowania w betonie. Minimalne dozowanie włókien zaczyna się już od 1,0 kg/m3 betonu, natomiast maksymalne może wynosić nawet 12 kg/m3. Dozowanie standardowe wynosi 1,0÷2,5 kg/m3 betonu i nie wymaga korekty składu mieszanki. W przypadku dozowania włókien Polyex Mesh 2000® w ilości powyżej 2,5 kg/m3, konieczna jest modyfikacja składu mieszanki betonowej w celu zapewnienia:

 • właściwego rozprowadzenia włókien w betonie (ilość zaczynu cementowego, rodzaj i uziarnienie kruszyw, sposób dozowania włókien, sposób mieszania, rodzaj sprzętu)
 • optymalnej konsystencji mieszanki betonowej, ze szczególnym uwzględnieniem transportu na budowę (dobór odpowiednich domieszek chemicznych oraz dodatków mineralnych, jak np. Astra MK-40 czy Zeobau 50)
 • właściwego sposobu wbudowania mieszanki betonowej, w zależności od przeznaczenia i miejsca (sposób wbudowywania, sposób zagęszczania, rodzaj maszyn i urządzeń)

Firma ASTRA jako partner z wieloletnim doświadczeniem w technologii betonów zapewnia konsultacje oraz doradztwo w zakresie:

 • doboru ilości i rodzaju zbrojenia – w zależności od przeznaczenia betonu
 • modyfikacji składu mieszanki betonowej
 • procesów produkcji, transportu i wbudowania mieszanki betonowej
 • wykonania zarobów próbnych i badań kontrolnych betonów

KORZYŚCI I ZALETY Z ZASTOSOWANIA WŁÓKIEN POLIMEROWYCH

Astra Polyex Mesh 2000® w betonie to:

 • redukcja skurczu plastycznego
 • redukcja mikrospękań
 • wysoki poziom absorpcji energii pękania
 • zwiększenie wytrzymałości betonu na zginanie
 • wzrost wytrzymałości na rozkruszanie
 • podwyższona udarność betonu
 • wzrost odporności na czynniki pogodowe
 • odporność na korozję i działanie wody morskiej
 • wzrost mrozoodporności
 • redukcja przesiąkliwości
 • lepsza urabialność
 • wydłużona trwałość
 • antyelektrostatyczność
 • wygodne dozowanie i mieszanie
 • równomierność rozprowadzenia włókien w mieszance betonowej
 • zmniejszenie zużycia sprzętu do podawania betonu
 • zmniejszenie użycia opon pojazdów korzystających z nawierzchni betonowych

 

Opakowanie

 Włókna dł. 24 mm
Pakowane w woreczki 0,5 kg
1 karton = 7,0 kg
1 paleta Euro = 168,0 kg
1 paleta (115x115) = 252,0 kg

Włókna dł. 38 mm

Pakowane w woreczki 1,0 kg
1 karton = 10,0 kg 
1 paleta Euro = 240,0 kg
1 paleta (115x115) = 360,0 kg

Włókna dł. 54 mm

Pakowane w woreczki 1,0 kg
1 karton = 10,0 kg 
1 paleta Euro = 240,0 kg
1 paleta (115x115) = 360,0 kg