Betony przemysłowe

Astra PolyMicro

Mikrowłókna polimerowe do optymalnej kontroli skurczu i poprawy właściwości wytrzymałościowych betonu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Astra PolyMicro® – włókna polimerowe przeznaczone do redukcji spękań oraz zbrojenia betonu. Ten rodzaj mikrozbrojenia jest idealnym wyborem do kontrolowania mikropęknięć w początkowej fazie wiązania betonu. Drugim ważnym zadaniem tego mikrozbrojenia jest ograniczenie spękań plastycznych oraz podniesienie wytrzymałości betonu.
Włókna Astra PolyMicro® produkuje się w 100% z czystych kopolimerowych (poliolefina) wiązek włókien typu multifilamentowych. Taki typ włókien zapewnia wygodne dozowanie, mieszanie i równomierne rozprowadzenie w matrycy cementowej. Włókna PolyMicro® produkowane są w długości 12 mm.

ZASTOSOWANIE

Włókna Astra PolyMicro® mogą być użyte samodzielnie, w połączeniu z włóknami Astra Polyex Mesh® lub jako uzupełnienie stalowego zbrojenia rozproszonego (zamiast włókien polipropylenowych).
Długość włókien jest idealna przy cienkich wylewkach, cienkich elementach prefabrykowanych oraz sztukateriach.

Głównym obszarem zastosowania włókien Astra PolyMicro® jest:

 • zbrojenie nawierzchni, posadzek betonowych i jastrychów cementowych w obiektach przemysłowych i komercyjnych,
 • zbrojenie elementów prefabrykowanych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów cienkościennych
 • sztukateria
 • betony natryskowe, masy naprawcze

Włókna Astra PolyMicro® charakteryzują się możliwością wysokiego dozowania w betonie. Można je dozować na węźle betoniarskim lub bezpośrednio do betonomieszarki. W zależności od rodzaju mieszanki betonowej oraz jej przeznaczenia dozuje się od 0,6 do 6,0 kg włókien na 1 m3 betonu.

Firma ASTRA jako partner z wieloletnim doświadczeniem w technologii betonów zapewnia konsultacje oraz doradztwo w zakresie:

 • opracowania receptury mieszanki betonowej z włóknami PolyMicro® – w zależności od rodzaju i przeznaczenia betonu
 • modyfikacji składu istniejącej receptury mieszanki betonowej
 • procesów produkcji, transportu i wbudowania mieszanki betonowej
 • wykonania zarobów próbnych i badań kontrolnych betonów

KORZYŚCI I ZALETY Z ZASTOSOWANIA WŁÓKIEN

Astra PolyMicro® w betonie to:

 • redukcja spękań plastycznych i rys skurczowych
 • lepsza urabialność
 • wyższa wytrzymałości betonu na zginanie
 • wyższa odporność zmęczeniowa/udarność betonu
 • odporność na korozję
 • wzrost mrozoodporności
 • redukcja nasiąkliwości
 • odporność na działania elektrostatyczne
 • wygodne dozowanie i mieszanie
 • równomierność rozprowadzenia włókien w mieszance betonowej

Opakowanie

Włókna dł. 12 mm

Pakowane w woreczki 0,6 kg
1 karton = 18,0 kg 
1 paleta = 12 kartonów = 216,0 kg.