Betony przemysłowe

System ConReg

Instrument pomiarowy nowoczesnej generacji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

System ConReg to nowoczesny instrument do pomiaru temperatury i wytrzymałości w betonie. System ConReg działa w oparciu o analizę zmian temperatury dojrzewającego betonu. Umożliwia uzyskiwanie danych o temperaturze i wytrzymałości bezpośrednio we wznoszonej konstrukcji podczas całego procesu dojrzewania betonu.

W skład systemu wchodzi instrument pomiarowy w wersji ConReg 706 lub ConReg 712 umożliwiający jednoczesną rejestrację danych odpowiednio z sześciu lub dwunastu punktów pomiarowych, z oprogramowaniem umożliwiającym komunikację instrumentu z komputerem PC. Komunikacja z komputerem może odbywać się za pomocą kabla lub telefonii komórkowej GSM.

Urządzenie ConReg 712 (wersja 12 kanałowa) i ConReg 706 (wersja 6 kanałowa) jest bardzo pomocne w trakcie dojrzewania betonu w elemencie konstrukcji. Ma bardzo precyzyjny układ wskazywania i rejestrowania temperatury w mieszance betonowej oraz w twardniejącym betonie. Na podstawie wskazań temperatury można otrzymywać informację o początku procesu wiązania betonu, podejmować właściwe decyzje o rozpoczęciu zabiegów pielęgnacyjnych oraz oceniać ich skuteczność. Przy wykonywaniu elementów masywnych (tunele, mosty, fundamenty) pozwala na ocenę wielkości powstających gradientów temperatur w wykonywanym elemencie.

Urządzenie ConReg posiada również bardzo zaawansowany algorytm do szacowania wczesnych wytrzymałości betonu na ściskanie. Po skalibrowaniu urządzenia w powiązaniu do wyników wytrzymałości na ściskanie uzyskanych w warunkach laboratoryjnych, pozwala z dużym prawdopodobieństwem wyznaczać wytrzymałość betonu na ściskanie w kolejnych dniach jego dojrzewania (oraz innych elementów wykonanych z tego samego betonu).

Znajomość wartości temperatur w dojrzewającym betonie oraz jego orientacyjna wartość wytrzymałości na ściskanie, pozwala na uniknięcie wielu uszkodzeń w młodym betonie na skutek:

 • niewłaściwej pielęgnacji termicznej betonu
 • niewłaściwej pielęgnacji wilgotnościowej betonu
 • zbyt wczesnego rozszalowania elementu
 • zbyt późnego rozszalowania elementu
 • niedostosowania tempa pracy na budowie do rozwoju wytrzymałości betonu w elemencie

Właściwa pielęgnacja termiczno-wilgotnościowa zmniejsza ryzyko uszkodzeń termicznych betonu, zwłaszcza w okresach wysokich i obniżonych temperatur. Właściwie wykonany i pielęgnowany beton uzyskuje wyższe parametry wytrzymałościowe. Wykorzystując system ConReg można efektywnie zarządzać obrotem szalunków i tempem prac na budowie.

System ConReg:  

 • Pozwala na monitorowanie temperatury i wytrzymałości betonu na bieżąco w czasie całego procesu dojrzewania
 • Pomiar odbywa się w trybie „on line”, w czasie rzeczywistym bezpośrednio w konstrukcji
 • Pomiar może być wykonany w każdym punkcie w konstrukcji – kontrola twardnienia betonu przez pomiar w punktach krytycznych. Metoda jest znana i stosowana od wielu lat w Skandynawii i w USA (ASTM C1074)
 • Pozwala na podjęcie właściwych decyzji dotyczących obciążenia konstrukcji, czy czasu rozformowania konstrukcji – redukcja kosztów i oszczędność czasu
 • Zapewnia lepsze bezpieczeństwo i jakość betonowania w porównaniu z LOK-testem, młotkiem Schmidta i ściskaniem próbek. Pomiar wytrzymałości próbek sześciennych zazwyczaj nie koresponduje z wytrzymałością konstrukcji
 • Zapewnia kontrolę uzyskania odpowiedniej wytrzymałości w dojrzewającym  betonie i jest odpowiednią metodą do kontroli dojrzałości betonu w dużych konstrukcjach
 • Zdalna kontrola poprzez GSM
 • Łatwa dokumentacja mierzonych wartości
 • Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika

Biblioteka techniczna