Betony przemysłowe

Arpoment P

Superplastyfikator do betonów i zapraw przyspieszający twardnienie, silnie upłynnia i łagodnie napowietrza mieszankę betonową.
W okresie zimowym zabezpiecza realizację robót betonowych i murowych przy temp. do -10°C.

ZALETY:
– przyspiesza twardnienie betonu
– podwyższa wytrzymałość początkową betonu  (po 1 dniu o ponad 60%)
– podwyższa wytrzymałość końcową betonu o 20÷50%
– znacząco podwyższa wodoszczelność i mrozoodporność  betonu zmniejszając nasiąkliwość
– umożliwia wykonawstwo robót betonowych i murowych w okresie zimowym do – 10°C  przy zmniejszeniu ilości wody  zarobowej o min.20%

ZASTOSOWANIA:
– przy realizacjach betonowych i żelbetonowych, gdzie  potrzebne jest przyspieszenie  twardnienia i szybki przyrost wytrzymałości początkowej i końcowej (szybka rotacja form lub szalunków)
– do prefabrykacji
– do  robót betonowych i murowych w okresie zimowym do – 10°C

SPOSÓB UŻYCIA:
– 0,5÷2,0% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%) łączyć z wodą zarobową (0,25 l na 25 kg cementu)