Betony przemysłowe

Cemizol 2 EN

Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca do wewnątrz i na zewnątrz. Hydroizolacja basenowa.

Wyjątkowo elastyczna i mocna membrana uszczelniająca, odporna na wodę – również w stałym kontakcie z nią, doskonała długotrwała odporność na warunki atmosferyczne, dobra odporność na zarysowanie, dobra nośność. Powłoka monolityczna chroniąca budowle przed agresywnymi chemikaliami (siarczany, chlorki, kwasy), i wszelkimi aktywnymi związkami w ziemi. Jest łatwa do stosowania, daje się nanosić na powierzchnie o skomplikowanych kształtach. Składniki zostały dobrane tak, żeby można było uzyskać bardzo gładką i estetyczną powłokę, która może służyć jako warstwa wierzchnia.

ZASTOSOWANIE:

  •  wykonywanie elastycznych, uszczelniających membran ścian piwnic i fundamentów, izolacji poziomych, izolacji typu wannowego,
  • uszczelnianie wszelkich budowli wewnątrz i na zewnątrz, stropów garaży podziemnych, basenów pływackich, zbiorników wody użytkowej
  • izolowanie tarasów, balkonów (można bezpośrednio oklejać płytkami ceramicznymi)
  • uszczelnianie dachów o podłożu betonowym
  • uszczelnianie oczek i zbiorników wodnych

Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz budynków. Można stosować w styczności ze styropianem.

SPOSÓB UŻYCIA:

Podłoże musi być nośne, wolne od zanieczyszczeń, środków antyadhezyjnych. Nowe tynki i betony muszą być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Ubytki uzupełnić mineralną zaprawą szybkowiążącą. Podłoża mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wylewki betonowe) zagruntować preparatem Akryfol, a podłoża gipsowe, płyty g-k i drewnopochodne zagruntować preparatem Gruntofol.

Szczeliny dylatacyjne i fugi robocze oraz połączeniowe podłogowe i ścienne należy zakryć wtopionymi w folię taśmami uszczelniającymi. Podłogowe studzienki ściekowe oraz przepusty rurowe zaopatrzyć w mankiety uszczelniające wtopione w folię.

Przygotowanie dwuskładnikowej masy uszczelniającej Cemizol 2EN do aplikacji polega na wlaniu do pojemnika dyspersji płynnej i dosypywaniu składnika proszkowego z jednoczesnym mieszaniem za pomocą wolnoobrotowego mieszadła koszykowego do uzyskania jednorodnej masy (czas mieszania około 4 – 5 minut). Po upływie około 5 minut zaprawę przemieszać ponownie. Składniki ilościowo dobrane są w odpowiedniej proporcji do zmieszania. Dla uzyskania rzadszej konsystencji (konsystencji szlamu) przy nakładaniu pierwszej warstwy dodać 1 – 3% wody.

Masę uszczelniającą nanosić w minimum dwóch warstwach. Pierwszą warstwę w konsystencji szlamu nanosić pędzlem murarskim lub szczotką, obficie (grubość warstwy 1 – 1,5mm), jednocześnie intensywnie wcierając masę uszczelniającą w podłoże. Drugą i kolejne warstwy w konsystencji masy szpachlowej nanosić pacą stalową. Minimalna grubość całej izolacji w zależności od zastosowania powinna wynosić od 2 do 3 mm. Powłokę można obciążać po czasie podanym w tabeli „Dane techniczne”. Okładziny ceramiczne na tarasach, balkonach i innych powierzchniach przyklejać z użyciem klejów elastycznych.

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Do masy nie dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę chronić przed intensywnym nasłonecznieniem, wysuszeniem i zawilgoceniem.