Betony przemysłowe

Akryfol

Grunt krzemianowo-polimerowy

Jednorodna, rzadka ciecz koloru mleczno-białego, zawierająca szkło wodne potasowe i dyspersję akrylową z dodatkami. Po wyschnięciu praktycznie nie tworzy powłoki, powoduje hydrofobizację i krzemianowanie podłoża, dyfuzyjny.
Akryfol to preparat wysokoparoprzepuszczalny, głębokogruntujący i wodorozcieńczalny.

ZASTOSOWANIE:

Do gruntowania podłoży:

  • przed układaniem płytek, cienkich wylewek betonowych itp.
  • tynków mineralnych, cementowych, cementowo-wapiennych, betonu.
  • podłoża pod wszelkie izolacje mineralne, polimerowe i bitumiczne, a zwłaszcza Cemizol 2EP, Cemizol 2EN, Cemizol HSR, Izofol.Może być stosowany na suche i wilgotne podłoża.
    Produkt może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
    Nie stosować na podłoża drewnopochodne.

SPOSÓB UŻYCIA:

Nowe tynki, betony i inne podłoża mineralne powinny być związane i wysezonowane. Stare, luźne warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się należy usunąć. Jeżeli powierzchnia wymaga wyrównania ubytki, nierówności uzupełnić zaprawą mineralną w zależności od rodzaju podłoża.

Akryfol starannie wymieszać w pojemniku. Preparat Akryfol nanosić na podłoże za pomocą pędzla malarskiego lub wałka malarskiego w jednej warstwie. Na dużych powierzchniach można nanosić za pomocą urządzeń natryskowych. Przy bardzo chłonnych i porowatych podłożach nanosić w dwóch warstwach. Do nanoszenia pierwszej warstwy Akryfol rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.

Prace z użyciem preparatu Akryfol należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C.