Betony przemysłowe

Monofilm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Gotowy do użycia, płynny środek na bazie wody, redukujący wilgoć z powierzchni betonu. MONOFILM natychmiast tworzy monocząsteczkową warstwę ochronną na całej powierzchni betonu, która skutecznie ogranicza powierzchnie odparowywania wilgoci do 80%.

 • Redukuje odparowywanie wilgoci o 80% w warunkach wietrznych oraz o 40% w warunkach nasłonecznienia.
 • Redukuje wpływ oddziaływania wiatru, ogranicza powstawanie spękań skurczowych i tworzenie zastoisk wody (brak odprysków).
 • Znacznie poprawia wytrzymałość powierzchni betonu, odporność na ścieranie i zapewnia trwałość betonu poprzez odpowiednie nawilżenie.
 • Powłoka ochronna MONOFILM utrzymuje się tak długo, jak beton przypomina plastik. Pozwala to na uzyskanie koniecznego czasu pracy w celu osiągnięcia akceptowalnego wykończenia, niezależnie od wykonywanych działań zacierających i wygładzających.
 • Umożliwia wbudowanie większej ilość betonu przy mniejszym nakładzie pracy podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysoka temperatura, niska wilgotność, wiatr) bez pogorszenia parametrów wytrzymałościowych betonu.
 • Nie ma wpływu na normalny proces hydratacji cementu, jak również stosowanych uszczelniaczy lub impregnatów.
 • Zawiera bardzo widoczny, barwnik fluorescencyjny w celu łatwiejszej aplikacji.

ZASTOSOWANIE

Produkt stosować w miejscu gdzie stopień powierzchniowego odparowywania wody z betonu przekracza próg odparowania “mleczka cementowego”. Najlepiej stosować przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych, przy niskiej wilgotności lub podczas gorących lub/i wietrznych warunków atmosferycznych.

Można stosować na wszystkich rodzajach powierzchni betonowych (płaskie lub o niewielkim nachyleniu), w tym podatnych na działania czynników zewnętrznych. Do stosowania na betonach zawierających superplastyfikatory, modyfikowanych lateksem oraz zawierający pucolany, jak np. popiół lotny, żużel wielkopiecowy i pył krzemionkowy.

SPOSÓB UŻYCIA

 • Warunki środowiskowe, właściwości gruntu na budowie mogą mieć znaczenie dla wyboru produktu, metod aplikacji, procedur i dawek, osiągnięcia efektu i zachowania się powłoki. Dokumentacja produktu daje ogólną informację pewnych warunków. Wymagane jest przeprowadzenie testu przez nabywcę lub wykonawcę przed zastosowaniem produktu na dużą skalę (niezależnie od innych potwierdzeń werbalnych lub pisemnych), celem sprawdzenia czy zakupione ilości mogą być w satysfakcjonujący sposób naniesione oraz czy osiągną pożądany efekt i właściwości w konkretnych warunkach.
 • MONOFILM należy dokładnie wymieszać przed każdym użyciem stosując mieszadło wolnoobrotowe. MONOFILM jest mieszaniną gotową do użycia i nie wymaga rozcieńczenia.
 • Produkt należy stosować na świeżo wylany beton natychmiast po zatarciu powierzchni. Zaleca się nanoszenie przy użyciu spryskiwacza niskociśnieniowego.
 • Wydajność preparatu MONOFILM wynosi 5-10 m2/l
 • Nie stosować po odparowaniu warstwy mleczka cementowego z betonu lub podczas prac wykończeniowych
 • Nie należy nakładać produktu, gdy temperatura otoczenia lub produktu jest niższa niż 7ºC.
 • Chronić przed zamarznięciem. Opakowanie produktu może popękać, co może mieć wpływ na stabilność emulsji i utrudniać wymieszanie się produktu w trakcie aplikacji. Produkt podejrzewany o przemarznięcie nie powinien być stosowany.