Betony przemysłowe

Melaxil

Preparat pielęgnujący do posadzek betonowych

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

MELAXIL to bezbarwny roztwór specjalnej rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej. Jest preparatem, który gruntując pielęgnuje powierzchnie posadzek betonowych. Nie ulega degradacji, wiąże się na stałe ze strukturą posadzki betonowej, którą uszczelnia i jednocześnie ulepsza. MELAXIL nie tylko gruntuje posadzkę, ale nadaje jej trwałą, połyskliwą powierzchnię betonu. Nałożony na świeżo zatartą, wykończoną nawierzchnię tworzy cienką i zwartą powłokę. Pory na powierzchni betonu zostają zatkane, a wydzielanie się wody zarobowej zostaje zmniejszone, co w rezultacie chroni i zabezpiecza posadzkę.

ZASTOSOWANIE

Podłoże: Powierzchnia posadzki przed aplikacją preparatu MELAXIL musi być czysta i pozbawiona zastoin wody. Środek można nakładać na jeszcze niezwiązany beton, bezpośrednio po końcowym zatarciu powierzchni oraz na już istniejące, niezaimpregnowane podłoże betonowe. W celu kontroli zużycia preparatu, powierzchnie posadzki należy podzielić na odpowiednie dla aplikacji pola.

Świeżo wykonane nawierzchnie betonowe: MELAXIL winien być natryśnięty na świeżo ułożoną posadzkę betonową bezpośrednio po ostatnim zatarciu mechanicznym. Przy bardzo niskiej wilgotności powietrza, silnym nasłonecznieniu lub dużych przeciągach, należy chronić posadzkę przed zbyt szybkim odparowaniem wody przykrywając ją folią po całkowitym wyschnięciu preparatu MELAXIL. Celem osiągnięcia równomiernego rozłożenia i optymalnej penetracji impregnat należy nanieść dwukrotnie, a po każdym rozpyleniu wymagane jest dokładne rozprowadzenie szczotką.

Dojrzałe nawierzchnie betonowe: MELAXIL jest idealny również do nakładania na suche i czyste nawierzchnie betonowe, które już osiągnęły pełną wytrzymałość. W tym celu należy postępować zgodnie z w/w wskazówkami.

Nadmiar MELAXILU, który nie został wchłonięty w głąb posadzki stworzy „cienki film”, który z upływem czasu zostanie wytarty podczas eksploatacji. Nie wywiera to negatywnych skutków na mechaniczne właściwości posadzki. Nacinanie szczelin dylatacyjnych oraz działanie wody lub oleju na zaimpregnowanej i niewyschniętej powierzchni może powodować miejscowe przebarwienia. Przed zastosowaniem MELAXIL musi być dokładnie wymieszany.

Przechowywać do 6 miesięcy w wentylowanym, suchym chłodnym pomieszczeniu w temp. >0 °C, w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. Stosować w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od ognia. Unikać wdychania oparów oraz kontaktu ze skórą i oczami. Do mycia narzędzi stosować ksylen lub aceton. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i właściwości toksykologicznych dostępne są w karcie charakterystyki preparatu.

ZALETY STOSOWANIA MELAXILU

  • Gruntuje beton
  • Zapobiega karbonizacji
  • Odporny na promienie UV ( nie żółknie)
  • Prosty w stosowaniu
  • Uszczelnia beton
  • Ogranicza występowanie “mikrorys”
  • Zapobiega pyleniu
  • Pielęgnuje beton
  • Redukuje porowatość

Opakowanie