Realizacje
betonów lekkich

CMI Gdańsk

budowa CMI (lekkie warstwy spadkowe stropodachu)

Lokalizacja

UCK Gdańsk