Realizacje
betonów przemysłowych

MONDI Świecie

Beton nawierzchniowy terminalu przeładunkowego. Rozbudowa zakładu Mondi Packaging Paper S.A. w Świeciu.

Rok realizacji: 2015
Klasa betonu: C35/45
Zbrojenie rozproszone: włókna polimerowe Polyex Mesh 54 i 38 mm
Grubość nawierzchni: 30 cm
Powierzchnia: ok. 10 000 m2

Lokalizacja

Świecie