Realizacje
betonów przemysłowych

Elstar Elbląg

Posadzka w hali produkcyjno-magazynowej.

Rok realizacji: 2015
Klasa betonu: C25/30
Zbrojenie rozproszone: włókna polimerowe Polyex Mesh 54 i 38 mm
Powierzchnia posadzki: ok. 2 500 m2
Grubość posadzki: 25 cm

Lokalizacja

Elbląg