Realizacje
betonów przemysłowych

“Meble Wójcik” – hala produkcyjno-magazynowa

Beton posadzkowy w hali produkcyjno-magazynowej. Lokalizacja na gruntach słabonośnych – torfy. Posadowienie na geokratach i podbudowie z pianobetonu.

Rok realizacji: 2014
Klasa betonu: C20/25
Zbrojenie rozproszone: włókna polimerowe Polyex Mesh 54 mm
Powierzchnia posadzki: ok. 12 000 m2
Grubość posadzki: 18-20 cm

Lokalizacja

Elbląg