Realizacje
betonów przemysłowych

Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk

Rok realizacji: 2014
Klasa betonu: C35/45
Zbrojenie rozproszone: włókna polimerowe Polyex Mesh 38 mm
Grubość nawierzchni: 30 cm
Sposób wbudowania: metoda ślizgowa

Lokalizacja

Port Gdańsk